iONE theory

影片精華

融入健康科技之啪骨技術✅改善康子妮【顴骨突出】問題!

原來每個面部位置稍為輕輕調整❤,整體觀感都會自然地靚左好多!  
❤康子妮顴骨較突出,腮角稍為外擴,面上好像出現了小括號? 
顱面結構權威- 陳耀堅教授講解SINETECH®️徒手微雕
怎樣微調Lily面形問題✔️令佢小顏緊實又young哂❓

而家Lily面細咗一個圈❗ 顴骨腮骨都比以前無咁突出❗ 蘋果肌仲漲卜卜添 
SINETECH®️徒手微雕,靚得健康自然,又安全有效❗ 

❤康子妮Lily 完成SINETECH®️徒手微雕療程後:
✅顴骨腮骨內收
✅軟組織建立技術令蘋果肌更顯飽滿提升 
✅整個頭面收細,變小顏而緊實
✅輪廓五官變得更集中更立體
✅氣色變得健康紅潤,青春感up


iONE theory以顱面骨結構權威見稱之【顱面按摩手法】,結合遠紅外線、生物光子、量子頻率等之SINETECH®️自然療法先進技術:::
⭕️從根本疏通骨縫鈣化及廢物積聚等問題
⭕️回復健康骨縫應有之活動空間
⭕️才再加以獨有按摩手法,就能輕鬆調整骨骼及面部輪廓。
健康持久又無痛! 還有很重要的環節...

我們不單止處理骨層,而是同時以獨有自然療法膠原激活增生技術,建立各層軟組織(肌肉、筋膜、脂肪、皮膚),層層重塑!

*完全無入侵性、無痛、無副作用的健康嶄新技術*
*由健康出發的靚,喚醒您最真實最自然的美*