iONE theory

影片精華

想回復年輕樣貌? 徒手微雕塑造精緻緊實面孔✅

軟組織漸漸流失...又唔想打針?
iONE theory徒手微雕一直堅持先用自然療法嘅儀器✅
將骨關節的鈣化問題及毒素去除!
才配以獨有按摩手法 輕鬆地調整輪廓,所以無痛又持久。
更利用 [光子能量]及振頻技術,加強筋膜支撐力及啟動膠原蛋白增生。
靚得無痛,健康自然,無副作用!

人氣Youtuber Ka Yan C本身看上去比較憔悴及略顯老><

- 鼻節明顯  
- 頭過大, 突額    
- 顴骨外擴問題
- 眼腔凹陷無神    
- 面色暗啞
- 蘋果肌扁平下垂    
- 面部線條不夠順滑


接受了徒手微雕療程後, 多年來的面部輪廓問題一掃而去,而家輪廓立體,變得更青春可人!